Spelregels

De spelregels

Straatvoetbal kan op iedere harde ondergrond gespeeld worden. Géén gras, géén zand; wel straatstenen, asfalt, tegels, beton, enz.

Alle schoeisel is toegestaan, met uitzondering van voetbalschoenen.

Ieder team bestaat uit 6 jongens of 6 meisjes (leeftijd: groep 7 en/of 8 basisschool), inclusief één vliegende keep en drie reserves. De maximum leeftijd is 12 jaar. Bij twijfel is men verplicht legitimatie te tonen.

Speeltijd: 2 maal 20 minuten, zonder pauze, alleen wisseling van speelhelft. Als ná de speeltijd de wedstrijd nog onbeslist is (gelijk spel), mogen beide ploegen 3 strafschoppen nemen. De afstand van het doel naar de stip, wordt afgestapt door de scheidsrechter, 9 grote passen. Is de ontmoeting ná de strafschoppen nog steeds onbeslist, dan wordt de overwinning bepaald door het om en om nemen van strafschoppen.

De afmetingen van het speelveld zijn afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. Ook de zijlijnen worden bepaald door bijvoorbeeld een stoeprand. Wordt het veld aan één zijde begrensd door een muur, dan kan aan die kant de bal nooit uitgaan. De bal mag dan via de muur gespeeld worden, het zogenoemde ‘carambolen’.

De ‘vliegende keep’ mag als hij gaat vliegen (dus met de aanval mee naar voren) de bal niet meer met zijn handen aanraken. Alleen in zijn doel mag hij de bal met de hand stoppen. De scheidsrechter bepaalt of een doelpunt zit of dat de bal ‘over’ gegaan is. De hoogte van het doel is afhankelijk van de lengte van de keeper. Hoekschoppen resulteren in strafschoppen: ‘Drie corners is pienantie’.

Wanneer de bal, hetzij door de lucht, hetzij over de grond, geheel en al over de achterlijn is gegaan, behalve wanneer een doelpunt is gemaakt, moet de bal door de keeper opnieuw in het spel worden gebracht door de bal vanuit zijn doel met de hand(en) in te gooien. Het is voor de keeper verboden om de bal in 1x op de andere helft te gooien.

Bij een door de keeper gestopte penalty wordt het spel hervat met een ingooi door de keeper. Er kan dus nooit in tweede instantie worden gescoord. Gaat de bal via de keeper over de achterlijn dan is het een corner voor de tegenpartij.

Alle vrije schoppen moeten in tweeën. (Behalve een penalty).

Bij niet verschijnen heeft het niet opgekomen team met 5-0 verloren. Een team is officieel niet verschenen indien op het tijdstip van begin minder dan 5 spelers aanwezig zijn. De aftrap en keuze van speelhelft worden bepaald door ‘poten’.

Schenen schoppen mag niet! HEB RESPECT VOOR ANDEREN! Op lichamelijk contact zal i.v.m. de harde bestrating, speciaal worden gelet. Bij een kleine overtreding kan de scheidsrechter een vrije trap toekennen (vrije afstand: 5 passen). Maar een speler die bewust een tegenstander neerlegt, moet onmiddellijk voor 3 minuten het veld verlaten en mag niet door een invaller vervangen worden.

Een eenmaal vastgestelde wedstrijd kan alleen bij uitzonderlijk slechte weersomstandigheden uitgesteld worden.

Tijdrekken! Als een team op wat voor manier dan ook het spel negatief beïnvloedt, bijv. door keeper wisselen, dan zal de scheidsrechter het spel doodleggen en hervatten met een vrije schop aan de tegenpartij. Spelers mogen onbeperkt gewisseld worden, m.u.v. de keeper, deze mag alleen in de rust wisselen.

Daar waar het reglement niet in voorziet, ligt de beoordeling bij de organisatie, wier uitspraak bindend is.

Regels bij het nemen van een pienantie
keeper stopt de bal en bal gaat achter = corner tegenpartij.
keeper stopt en vangt de bal = ingooi keeper.
bal raakt de paal of lat en gaat het veld in = ingooi keeper.
bal raakt de paal of lat en gaat over de doellijn = goal.
bal raakt de paal of lat en daarna de keeper en via keeper in doel = goal.
bal raakt de paal of lat en dan de keeper en gaat via keeper in het veld = ingooi keeper.
Regels bij doelpunt tijdens het spel
Bal gaat via de paal in het doel = goal.